default_top_notch
default_news_top
default_news_ad1
default_nd_ad1

<인사>인천대

기사승인 2019.08.05  10:55:53

공유
default_news_ad2

▲교학부총장 양운근 ▲학생취업처장 장정아

[인천뉴스의 다른기사 보기]

인천뉴스 press@incheonnews.com

<저작권자 © 인천뉴스 무단전재 및 재배포금지>
default_news_ad5
default_side_ad1
default_nd_ad2

인기기사

default_side_ad2

포토

1 2 3
set_P1
ad49
default_side_ad3
ad44

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_side_ad4
default_nd_ad6
default_news_bottom
default_nd_ad4
default_bottom
#top
default_bottom_notch